Mustafa Kemal Atatürk Devrimleri: Cumhuriyet’in İlanı

Mustafa Kemal Atatürk Devrimleri: Cumhuriyet’in İlanı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’yi “Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak” için Siyasal,Toplumsal, Hukuk, Eğitim, Kültür ve Ekonomi alanlarında bir çok devrim yapmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk devrimleri gerçekleştirirken; milletin karakterine, şartlara ve çağın gereklerine uygun ve ilerlemeyi sağlayacak yeni kurumlar kurmayı yani Türkiye’nin laik ve demokratik bir ülke haline gelmesini hedeflemiştir.

Siyasi alandaki devrimlerin kuşkusuz en önemlilerinden Cumhuriyetin İlanı’dır. Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucu olan Cumhuriyet’in ilanı;29 Ekim 1923 yılında gerçekleşmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile Devletin yönetim şekli belirlenmiştir.

Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu’nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam da hazırlamıştır. Siyasal alanda yapılan diğer önemli devrimler ise Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılmasıdır.

Paylaş